Voor subsidie-experten: ondersteun bedrijven die deelnemen aan onze ICON projecten bij het schrijven van hun projectdossier

Deadline

ICON open call

Uitdaging

De ICON projecten in de convenant funnel van Flanders Make volgen een strak halfjaarlijks tijdschema. Voor deelnemende bedrijven met minder O&O-ervaring of ervaren bedrijven met capaciteitsuitdagingen kan de ondersteuning van een subdidie-expert een welkome hulp zijn voor het schrijven van het projectdossier. In navolging van de afgelopen project waves in 2021, wensen we graag de ingeslagen weg verder te zetten in het identificeren van subsidie-experten die de bedrijven kunnen ondersteunen in het traject naar full proposal (gate2-gate3).

Voor de wave 1 2022 zijn de timings als volgt :

 • Indienen Gate 2 (sixpager): 19/11/2021
 • Beslissing Gate 2: 08/12/2021
 • Eerste draft full proposal: 20/01/2022
 • Finale versie bedrijfsdeel: 31/01/2022
 • Indiening bij Vlaio: 03/02/2022
 • Beslissing Vlaio: 19/05/2022

Wil je mee op de lijst van subsidie-experten staan? Lees dan hieronder de afspraken, stel je kandidaat via het contactformulier en geef duidelijk aan welke ervaren personen je naar voor schuift.

Afspraken

 1. De lijst die we communiceren naar de bedrijven is een lijst van personen, niet van bedrijven, deze is geldig voor 1 ICON wave per keer, vermits er mogelijks belangrijke wijzigingen zijn in het proces.
 2. Deze personen komen met naam op de lijst nadat ze de ICON-opleiding van de specifieke wave gevolgd hebben. Deze vindt plaats op 22/11/2021.
 3. Deze opleiding vindt plaats vlak voor of na de gate 2 beslissing, voor personen die hun plaats hernieuwen is er een verkorte opleiding met de nieuwe informatie.
 4. Deze personen hebben een aantoonbare O&O ervaring van minstens 5 goedgekeurde projecten in de voorbije 3 jaar.
 5. De aanbieders onderschrijven een NDA met betrekking tot alle informatie die ze ontvangen omtrent ICON proposals vanuit Flanders Make.
 6. De prijszetting gebeurt door de aanbieders onafhankelijk, maar is effort gebaseerd. Procentuele gages op het subsidiebedrag zijn niet toegestaan. Het is toegestaan deze effort-gebaseerde fee volgens het no-cure no-pay principe aan te bieden.
 7. Een indicatieve effort inschatting van 6 dagen wordt meegegeven (1 dag inlezen & intake, 3 dagen impactdossier, 1 dag werkplan bedrijf, 1 dag ondersteuning na indiening)
 8. De lijst van personen wordt gecommuniceerd aan de bedrijven die deelnemen aan een Flanders Make ICON, zonder verplichting.
 9. Bedrijven communiceren rechtstreeks met de aanbieders over de projectinhoud. Alle niet bedrijfsspecifieke informatie valt expliciet onder de NDA van punt 5 en kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
 10. Aanbieders communiceren met Flanders Make over vragen rond het ICON instrument en de modaliteiten van de wave.

Contacteer ons

Wil je je graag kandidaat stellen of zoek je meer informatie? Aarzel niet om ons te contacteren.