Kwaliteit via een systeemintelligentie-methodologie

Deadline

Kwaliteit via een systeemintelligentiemethodologie

Uitdaging

In de industrie is er behoefte aan gegarandeerde kwaliteit onder alle omstandigheden. Zowel in mechatronische producten, in productieprocessen als in assemblagelijnen. Helaas gebeuren er storingen en wordt er niet voldaan aan vooraf gestelde eisen als gevolg daarvan:

  • Er zijn nog niet ontdekte intra-cyclus condities (bijv. milieuomstandigheden);
  • Een opeenvolging van intercyclus condities (bijv. accumulatie van fouten);
  • Tijdsdegradatie van het systeem gedurende de cycli.

De technologische barrières die we tegenkomen zijn:

  • Detecteren: De moeilijkheid om de relevante gegevens van schaarse gebeurtenissen met talrijke en verschillende inputs/parameters te verkrijgen;
  • Voorspellen: Het ontbreken van een kader om te begrijpen en te kwantificeren hoe de omstandigheden leiden tot een kwaliteitsvermindering (bijv. bij falen);
  • Mitigeren: De afwezigheid van een verklaarbaar beslissingsondersteunend instrument om on- en offline mitigatiestrategieën te definiëren en te evalueren.

Projectdoelstellingen

Met dit project willen we het volgende bereiken:

  • Een strategie om relevante gegevens en informatie te verzamelen over de machine of het productie-/montagesysteem die van invloed zijn op de kwaliteit;
  • Een hybride probabilistische weergave op basis van fysieke kennis/modellen, product/productie specifieke kennis, en data-gedreven modellen;
  • Een intelligente en efficiënte sondeerstrategie op zowel de virtuele als de feitelijke machine of het productie-/montagesysteem;
  • Een verklaarbaar beslissingsondersteunend instrument dat actiegericht is en beantwoordt aan de barrières door detectie-, voorspellings- en mitigatiestrategieën te definiëren om de kwaliteit te verhogen.

Interesse?

QUASMO_SBO is een strategisch basisonderzoek project (SBO). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en we contacteren u zo snel mogelijk: